Faktureringsinformation för leverantörer

RIKTLINJER FÖR FAKTURERING

 

Observera att följande ska framgå för att vi ska kunna hantera er faktura :

  • Leverantörsfakturan måste alltid märkas med fakturamärkningen som ska bestå av P följt av tolv siffror totalt, då den annars inte kan matchas digitalt av IT-systemet.
  • Betalningsvillkor 30-dagar netto efter godkänd faktura
  • Följesedlar/timsedel skall bifogas i samma .pdf
  • Exempel: P9999-99-9999-99
  • Faktura och expeditionsavgifter accepteras ej

Fakturor som inte uppfyller dessa krav returneras till leverantören.

FRÅGOR OM FAKTURERING

E-post:  financial@sundsvallsberghantering.se
Telefon:  010-10 11 600

FAKTURAADRESS

Sundsvalls Berghantering AB
Kund-id FRX7580
FE 301
105 69 Stockholm

(Observera att fakturaadressen ovan måste anges på adressfältet på varje
faktura, även e-postfaktura.)

ADRESS FÖR E-POSTFAKTURA

Om fakturan skickas som pdf med e-post:

inbox.lev.809010@arkivplats.se

Call Now Button010-10 11 600