Bergborrning


För att spränga loss berget. Det första steget för en bergarbetare är att borra flera hål i berget som sen används för att spränga.

Att borra i berg, berget består av olika bergarter.  Men olika bergarter är olika hårda, och det påverkar borrningen. Till exempel är en bergart med mycket kvarts hårdare och därför svårare att borra i.

Ibland finns det sprickor i berget. När det finns sprickor är berget mindre stabilt. Det blir då svårare att borra där eftersom berget kan rasa. Sprickor ställer högre tekniska krav på borrningen.

I arbetet är det viktigt att veta hur berget och geologin kan påverka borrningen. Det hjälper bergarbetaren att veta vilka maskiner och metoder man måste använda i sina arbetsuppgifter.

Maskiner och metoder


Det finns olika typer av maskiner för att borra.

I dagbrott borrar man ofta hål nedåt med borriggar på ytan. Där använder bergarbetaren ofta en av två metoder med tillhörande maskiner, sänkhammare eller topphammare.

Istället för att borra nedåt kan dessa borriggar också borra hål med vinkel. Det gör man för att säkerställa stabiliteten i dagbrottens väggar.

I underjordsgruvor jobbar man i gruvorter. En gruvort, eller bara ort, är en tunnel där bergarbetare kan nå malmen med stora maskiner. För att bygga orterna och bryta malm används horisontell borrning, och sådana borriggar kallas ortdrivningsaggregat.

För att bryta större områden med malm kan man istället använda en annan borrmetod där man borrar långa hål uppåt eller nedåt mellan två orter. Maskinerna för denna metod kallas produktionsborrningsaggregat.

Call Now Button010-10 11 600