Totalentreprenör inom Markanläggning


Sundsvalls Berghantering AB erbjuder en helhetslösning vid bygg & ombyggnadsprojekt där vi ansvarar för hela entreprenaden från projektering till slutbesiktning. Vi sköter projektledning, samordning och styrning av alla yrkesgrupper för att spara er tid och undvika stress. Detta borgar för god totalekonomi enligt uppsatta mål kring kvalitet, säkerhet och tidsplan.

Vi kan erbjuda: 

  • Mark & Gräventreprenader
  • Schaktning och Tomtplanering
  • Dikesrensningar
  • Vatten & Avlopp
  • Dränering
  • Husgrunder
  • Vägarbeten
  • Kabelschakter

Spetskompetens inom bergsprängning


Bolaget har lång erfarenhet av markentreprenader med ett stort kontaktnätverk. Sundsvalls Berghantering AB har utvecklat en spetskompetens inom bergsprängning och lossning av berg, vibrationsfri sprängning och bergsförstärkning. Läs gärna mer här.  Hör av er till oss på 010-10 11 600 inför kommande entreprenadprojekt!

Call Now Button010-10 11 600