Försiktig sprängning


Vid all sprängning bildas vibrationer. Detta gäller även vid användandet av krutpatroner tex simplex. Vibrationerna är ett resultat av att sprängämnet detonerar och hjälper till att sönderdela berget.

Hur starka vibrationerna blir beror b.la. på bergets hårdhet, borrdjup, hållutning men mest av allt så påverkar laddningsmängden som detonerar samtidigt.

Proffssprängare


Sundsvalls Berghantering AB arbetar med försiktig sprängning

En metod för att hålla nere vibrationerna är att dela upp laddningen per hål så att 2 mindre laddningar detonerar i intervall i ett hål. Detta minskar ytterligare samverkande laddning per hål.

Varför är det viktigt?


Vibrationer mäts i mm/s och mäts genom att montera sensorer på närliggande byggnader. Varje gång en vibration uppstår så skickas ett sms till sprängaren och kan på så sätt kontrollera och anpassa sprängningen till rådande omständigheter.

Gränsvärde för vad byggnader tål upprättas individuellt för varje objekt. Man beräknar denna siffra enl svensk standard SS 4604866. Ett normalvärde brukar ligga på ca 20mm/s och vid försiktig spränging nära ett hus så brukar värdet sällan överstiga 10mm/s. Som jämrförelse kan nämnas att vid långvariga sprängningsarbeten inom gruvindustrin eller bergtäckter brukar gränsvärden sättas till 6-9mm/s som en komfortgräns för hus inom 1km.

Call Now Button010-10 11 600