Markarbeten


Sundsvalls Berghantering AB åtar sig alla typer av markarbeten inom gräv & anläggning.Företaget har genom väl utförda arbeten, tydlig kommunikation och servicekänsla utvecklat verksamheten och jobbar idag med återkommande kunder och genom rekommendation. Inget jobb är för litet eller stort för oss. Goda referenser finns.

Mark & Anläggningstjänster:


  • Gräventreprenad
  • Grundläggning
  • Dränering
  • Vägarbeten
  • Vatten & Avlopp m.m

När säkerheten går först


Sundsvalls Berghantering AB följer branschens riktlinjer inom miljö, säkerhet och teknik. Bolaget innehar erforderliga entreprenad- och ansvarsförsäkringar, har god ekonomi, samt F-skattsedel.

Välkommen att kontakta oss hur vi kan hjälpa dig i nästa entreprenadprojekt!

Call Now Button010-10 11 600